Høyda skal bli hjertet i en ny bydel i Moss der vi forener byens industrihistorie med høye ambisjoner for bærekraft og mangfoldig byliv.

Sted
Høyda, Moss
Status
Under utvikling
Gå til hjemmeside
Type
Rekkehus og leiligheter
Areal BRA
65 000
Antall boliger
800

Et godt nabolag

Visjonen for Høyda er ambisiøs og tydelig. Her skal vi tilrettelegge for en ny bydel med der nabolagsfunksjoner og trygge byrom skaper uformelle møteplasser både for de som bor, jobber og besøker Høyda. Utviklingen av Høyda skal være bærekraftig på et lokalt nivå, understøtte bærekraftig utvikling av Moss og Østfold, ivareta sentrale hensyn i bærekraftig samfunnsutvikling globalt, og skape merverdi for brukere og samfunn både økonomisk, miljømessig og sosialt.

Prosjektet har egen bærekraftstrategi for å sørge for å ivareta alle de tre bærekraftsdimensjonene og det et lagt stor vekt på at utviklingen her skal skje i samarbeid med og i overenstemmelse med Moss kommunes egne mål og planer.

Vi vil gjennomføre en rekke arrangementer for medvirkning, og tilrettelegge området for ulike midlertidige aktiviteter. Høyda får sin egen nettside og egen side på Facebook der alle aktiviteter og planer blir publisert. Her blir det også mulighet for å spille inn forslag, ønsker og behov.

Arkitekt: Arcasa

Rabekkgata 9

Kontakt