Medvirkning

Medvirkning

Foto: Petter Knutsen / WAL

I alle våre byutviklingsprosjekter jobber vi systematisk og konkret med fysiske og digitale medvirkningsprosesser, for å sikre at alle stemmer blir hørt.

Medvirkningsprosessene skal ivareta og styrke eksisterende samarbeid med viktige lokale aktører, og jobbe aktivt med å involvere nye aktører som kan bidra til å realisere visjon og mål for prosjektene. Vi har blant annet brukt nye metoder for dette på Trekanttomten (3KT). Midlertidig bruk av tomter og bygg kan skape verdifulle innspill og kommentarer over tid.

Medvirkning er god byutvikling. Medvirkning er god byutvikling. Medvirkning er god byutvikling. Medvirkning er god byutvikling

Medvirkning – en forutsetning for god byutvikling. Lokal tilstedeværelse og medvirkning utover det lovpålagte skal bidra til kunnskapsbaserte valg og er en forutsetning for god byutvikling.

Gjennom å tilgjengeliggjøre og synliggjøre prosjektene for nye brukergrupper i utviklingsfasen, skaper vi eierskap og stolthet til det vi driver med.
Eksempelvis gjør vi det gjennom å lansere og integrere nye aktiviteter og tilbud som understøtter hverdagsliv og samhandling.