Foto: Leikny Havik Skjærseth

Næring

Les mer

Foto: Knut Neerland

Vi utvikler bærekraftige steds-og byutviklingsprosjekter i Osloregionen. Våre konkurransefortrinn er tverrfaglig kompetanse innenfor byutvikling, næring, og bærekraft.

Med hjerte for Oslo

Vi jobber for å skape verdi for selskaper, enkeltmennesker og nabolag. Som aktiv utvikler og eier tilfører vi kompetanse, nettverk og vilje til å prøve nye ting.

Gjennom gode investeringer, gjennomtenkt utvikling og tydelig porteføljestyring får vi den nødvendige økonomiske bærekraften til å være i forkant på miljø- og sosial bærekraft.

Vi skal strebe etter å legge til rette for å tilgjengeliggjøre kunst og kultur for alle. Spesielt ønsker vi å ta ansvar for å inkludere barn, unge og unge voksne slik at de har en stemme i utviklingen av fremtidens Oslo.

Alle næringsprosjekter

Kontaktinformasjon

Camilla Krogh

Administrerende direktør

Email