Nytt fullservicebygg med høye miljøkvaliteter

Foto: Jørgen Egeland / nyebilder

Sted
Bryn – Helsfyr, Oslo
Status
Til utleie
Gå til prosjektside
Ledige arealer
1500 kvm
Total areal
15 700
Miljø
Breeam Very Good
Byggeår
2019

Ferd Eiendom har ferdigstilt et nytt miljøsertifisert kontorbygg i Brynsveien 14 som sto klart høsten 2019.

En bydel i transformasjon.

Helsfyr og Bryn gjennomgår en rivende utvikling de neste årene. På Helsfyr bygges store kontor- og boligprosjekter, Intility Arena står ferdig og nye Vallhall kommer. Området vil være ferdig utviklet i 2022-23. På Bryn skal flere kontorbygg konverteres til bolig, som vil tilføre mer liv og forretninger. Langs Østensjøveien blir det oppført en allé med trær og det planlegges en storstilt oppgradering av Brynseng T-banestasjon.

Sporveien har følgende argument for oppgraderingen:

“Bryn-Helsfyr-området er under rask utvikling fra et av byens viktigste kunnskaps- og næringsområder til en mer levende del av byen der det blir attraktivt både å jobbe,
bo, leve og oppleve. En viktig suksessfaktor er områdets rolle som knutepunkt med byens beste tilgjengelighet via effektiv, miljøvennlig transport. T-banestasjonene der fire linjer passerer med avganger til og fra sentrum hvert tredje minutt spiller en nøkkelrolle”

Hele området er i transformasjon og får en ny giv.

Bærekraft i Brynsveien

Bygget er prosjektert for energiklasse A og passivhusstandard. Prosjektet har fått Breeam Very Good og er tilrettelagt for at leietakerne skal kunne ta gode bærekraftsvalg i arbeidshverdagen.

I nærheten

Kontaktinformasjon