Fakturainformasjon

Fakturainformasjon

Fakturainformasjon

  • Fakturaer uten prosjektnummer og prosjektkode kan ikke behandles av oss, og vil bli returnert.
  • Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav.
  • Vi betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

Info til leverandører ved bestilling av varer og tjenester til Ferd Eiendom

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
913499166
E-post
mb.30023@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
924772239
E-post
mb.30147@xledger.net

Adresse
Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
988100218
E-post
mb.30048@xledger.net

Adresse
Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
930185930
E-post
mb.30132@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
995436965
E-post
mb.30029@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
981389980
E-post
mb.30027@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
997403665
E-post
mb.30019@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
986103457
E-post
mb.30299@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
822063772
E-post
mb.30014@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
927876728
E-post
mb.30020@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
812108972
E-post
mb.30153@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
913209524
E-post
mb.30021@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
999326234
E-post
mb.30015@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
997591275
E-post
mb.30016@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
991950583
E-post
mb.30154@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
824463352
E-post
mb.30047@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
921390688
E-post
mb.30024@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
919436557
E-post
mb.30300@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
913499336
E-post
mb.30025@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
912677605
E-post
mb.30028@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
913662946
E-post
mb.30011@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
992737417
E-post
mb.30022@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
924772220
E-post
mb.30013@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
923581561
E-post
mb.30017@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
922741018
E-post
mb.30018@xledger.net

Adresse
c/o Ferd AS, Pb 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr.
991091912
E-post
mb.30012@xledger.net