Byutvikling

Les mer

Foto: Kirkens bymisjon, nabolagshuset, Petersborg

Byutvikling angår alle. Alle som bor, lever, jobber og eksisterer i en by. Det forplikter. Ferd Eiendom har ambisjon om å bli en ledende byutvikler. Vi utvikler og forvalter eiendom for oss selv, leietakere/boligkjøpere, næringsliv og byens brukere og besøkende.

Med hjerte for by

Som byutvikler har vi stor påvirkning på menneskers liv og livskvalitet. Det vi foretar oss blir sett på og vurdert ut fra hvor godt vi lykkes med å tilrettelegge for bedre nabolag, bedre bydeler og bedre byer.

I sum skal vårt arbeid gi trygghet og tillit til Ferd Eiendom som byutvikler og skal berolige myndigheter, kunder, naboer og andre interessenter om at våre intensjoner er å bevare og utvikle stedenes eksisterende kvaliteter.

Vi skal utvikle bærekraftige byutviklingsprosjekter. Et av våre konkurransefortrinn er tverrfaglig kompetanse innenfor byutvikling, næring, bolig og gjennom gode prosesser. Vi er langsiktige og opererer innenfor hele verdikjeden.

Noe som føles og oppleves som by

Sånn jobber vi

Byutvikling er ikke å bygge noe som ser ut som en by. Det er å utvikle steder som har de kvalitetene en by har, som oppleves og føles som en by.

Når vi i Ferd Eiendom driver med byutvikling så gjør vi det metodisk og kunnskapsbasert. Vi starter alltid prosessen med å kartlegge og analysere, lære og forstå hele det stedet eller området vi skal utvikle i. Vi søker alltid å ivareta et sted eksisterende kvaliteter og ha respekt for historikk og stedstilhørighet.

Deretter snakker vi med folk. Vi spør, graver, lytter og registrer. Dette for å finne ut av hva det er folk som bor, lever, besøker og jobber i området savner. Hva mangler de? Hva kunne de tenke seg å ha?

Vi søker alltid å ivareta. Vi søker alltid å ivareta. Vi søker alltid å ivareta. Vi søker alltid å ivareta

Foto: Mads Pettersen

Vi vil alltid søke å bidra til at de kommunene vi samarbeider med kan nå sine mål og ambisjoner for egen by. Hva kan vi samarbeide om og hvordan kan vi hjelpe hverandre?

Vi tenker helhet i vår portefølje. I hvert prosjekt velger vi ut noen områder hvor vi legger inn ekstra innsats, på den måten sikrer vi at prosjektene våre blir gjennomførbare og økonomisk bærekraftige. Vi forsøker å tenke helt, ikke stykkevis og delt.

Slik forsøker vi å skape noe som både ser ut som, føles som og oppleves som by.