Marienlyst

Ferd Eiendoms visjon for Marienlyst er å skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser og naturkvaliteter.

Illustrasjon: LPO/KIMA/SOLA

Vi tar vare på historien og utvikler for fremtiden

Vi ser for oss et område preget av grønne parker, trivelige nabolag med torg og møteplasser, samt butikker, kafeer og restauranter som bidrar til et behagelig og aktivt byliv.

Våre hovedmål for Marienlyst er å tilrettelegge for et sted som er lett tilgjengelig, inviterer inn og som oppmuntrer til kreativitet og rekreasjon. Vi ønsker at alle skal kunne finne noe av interesse, enten det er for avslapning, læring eller underholdning.

Kvalitet står sentralt i utviklingen av både bygninger, byrom, aktiviteter og tjenester. Marienlyst skal være en naturlig og trygg møteplass for lokalbefolkningen, besøkende, de som arbeider her, og de som søker kunnskap og nye opplevelser.

Kringkastingshuset Kultur og Byliv Park og natur Arkitektur Bolig og nabolag