Ansatte

Ansatte

Vi er en tverrfaglig kompetent organisasjon som kan kjøpe, selge, utvikle og forvalte store og små prosjekter. – både bolig og næring

Vi følger en stolt Ferdtradisjon i å ansette mennesker med høyere spisskompetanse enn de som ansetter. Vi utfyller hverandre slik at vi kan utfordre, bli utfordret og sammen skape sterke identitetsbærende prosjekter.