Historie

Historie

Ferd er et familieeid investeringsselskap som er eid av femte og sjette generasjon Andresen. Vi har kalt investeringsselskapet vårt Ferd, fordi det i ordets rette forstand er «en reise uten ende».

Vi skal skape varige verdier
og sette tydelige spor

Visjonen beskriver det vi alle skal strekke oss etter. Den handler om å skape verdier også utover det økonomiske. Vår ambisjon er å skape og utvikle bedrifter, eiermiljøer, organisasjoner og endringer som bidrar til utvikling for enkeltmennesker og samfunnet og dermed setter positive avtrykk.

Foto: Ilja C. Hendel

Å sette tydelige spor betyr at vi ønsker å etterlate oss noe varig, betydningsfullt og synlig. Det innebærer også en erkjennelse av at spor blir tydeligst hvis mange går samme vei – altså et ønske om at alle selskaper, enheter og medarbeidere drives av de samme overordnede prinsipper uten at det enkelte selskaps identitet og handlefrihet hemmes.

Les mer om vår fantastiske historie her.

Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor