Trekanttomten (3KT) er det siste ubebygde tomten rundt Aker Brygge-området. Her har Ferd Eiendom og Vedal Invest som mål å skape et levende og fremtidsrettet næringsbygg med høye sosiale, kulturelle og miljømessige ambisjoner.

Type
Kontorbygg
Total
24 000
Ferdigstillelse
2029
Arkitekt
Haugen/Zohar og Oslo Works

Tomten omkranses av en sammensatt bystruktur bestående av både historisk og moderne bebyggelse. Tomten har aldri vært bebygget, men har historisk vært gjennomfartsåren for mennesker, til og fra det tidligere industriområde Akers Mekaniske Verksted

Tomten eies av Ferd Eiendom og Vedal Invest, og utvikles i samarbeid gjennom selskapet Trekanttomten Utvikling.

Visjonen er å skape en sosial, uformell og trygg møteplass for nabolaget og besøkende med fokus på åpne og attraktive fasader og tilbud på bakkeplan, grønne byrom og kunst og kultur. 

Hensikten er å legge til rette for etablering av et attraktivt arbeidssted og et aktivt og mangfoldig bygulv i overgangen mellom Skillebekk, Vika og Aker Brygge. Næringsbygget skal tilpasses sine omgivelser på en god måte og spille på lag med områdets eksisterende kvaliteter og kulturhistorie. Samtidig ønsker man å skape et bygg som har sin helt unike identitet og bidrag til byen.

Skal vi få til dette behov for å gjøre medvirkning med nærområdet. Medvirkning betyr at vi ønsker å kartlegge behov og ønsker, samt engasjere for å kunne sikre at det nye prosjektet vil tilføre området noe unikt. Du kan lese mer om medvirkningsprosessen her, eller ved Ferdhuset på tomten. Prosjektet er nå i en reguleringsfase der et planforsalg planlegges å foreligge i løpet av 2023. Se tidslinje under for å se hvor vi er i prosessen.

Fra sommeren 2022 startet vi med midlertidig aktivisering av området. Midlertidigheten skal fortsette hver sommer frem til byggestart som er estimert til 2026. Gjennom midlertidig aktivitet får vi også testet ut en rekke funksjoner, kulturopplevelser og tilbud som kan benyttes i det ferdige bygget.

I nærheten

Kontaktinformasjon