Vi skal utvikle Vitaminveien 1B med nytt kontorbygg på ca. 18 000 m2 BTA med variert program og høye bærekraftsambisjoner.

Illustrasjon: Oslo Works

Sted
Storo, OSLO
Status
Under utvikling
Type
Kontorbygg
Total
18 000
Ferdigstillelse
2027
Miljø
FutureBuilt
Arkitekt
Oslo Works

Prosjektet har inngått intensjonsavtale med FutureBuilt med ambisjon om å bli et forbildeprosjekt for bærekraftig byutviklings- og bygningspraksis. Prosjektet har følgende hovedsatsinger: sirkulær materialstrategi, sosial bærekraft og naturbasert overvannshåndtering i tillegg til et spesielt søkelys på redusert og riktig bruk av plast i bygg.

Oslo kommune har identifisert området rundt Storo og Nydalen som et av Oslos byutviklingsområder, hvor det skal foregå en utvikling fra stor grad av næringsvirksomhet til et område med flere funksjoner.

Prosjektet får egen nettside om kort tid.

Medvirkning

I forbindelse med prosjektutviklingen har det blitt gjennomført kartlegginger og involvering av nærmiljøet for å sikre god forståelse av dagens situasjon og kontekst, og gi lokalbefolkningen mulighet til å dele tanker, gi innspill og si sine meninger om utviklingen.

Det er blant annet blitt utarbeidet en forenklet sosiokulturell stedsanalyse og kunnskapsgrunnlag som til sammen har pekt på hvilke utfordringer som er gjeldende rundt Vitaminveien og i Nydalen. Det er gjennomført medvirkning med barn, ungdom og studenter i samarbeid med Avantor sitt prosjekt Vitaminveien 5B, og blitt laget en digital undersøkelse som det er mulig å delta på nå. Undersøkelsen har til hensikt å kartlegge bruk og behov i området i dag, og gi mulighet for innspill til utviklingen.

Trykk her for å delta i undersøkelsen.

I forbindelse med festivalen “Langs Akerselva” 18.-20. august, er det også mulig å delta på medvirkning og høre om planene som en del av familiedagen på søndagen mellom kl. 13-16. Familiedagen finner sted ved Gjerdrumsvei 12d. Resultatene fra medvirkningen er et viktig grunnlag for den videre utviklingen av prosjektet, og det jobbes nå med å innarbeide materialet i planforslaget som sendes inn i løpet av høsten 2023.

I nærheten

Kontaktinformasjon