Langsiktig Byutvikler

Les mer

Vi tar vare på historien, forstår nåtiden og utvikler for fremtiden. Ferd Eiendom er en ansvarlig og langsiktig byutvikler. Med grundighet, nytenking og stort bærekraftsengasjement skaper vi verdi utover økonomisk avkastning.

Som byutvikler har vi stor påvirkning på menneskers liv og livskvalitet. Det vi foretar oss blir sett på og vurdert ut fra hvor godt vi lykkes med å tilrettelegge for bedre nabolag, bedre bydeler og bedre byer. Det er vi klare over og klare for.

Langsiktig byutvikling

Det handler om mangfold, samhold, holdbarhet. Akkurat som hos oss i Ferd eiendom