Det er store planer for Hamang og Sandvika, og områdene er et av Bærum kommune sine store satsningsområder i årene som kommer. Dette planområdet er med på å skape et nytt Sandvika og vil med tiden få sin egne urbane identitet.

Sted
Hamang, Sandvika
Status
Under utvikling
Type
Leiligheter og næringsareal
Totalt BRA
12 000
Foreventet salgsstart
2026

Sentral beliggenhet

Tomten er på cirka 4 mål og har en meget fin beliggenhet med grense til Sandvika i sydvest, samt at den ligger tett på Sandvikselva og sentrum. Det er gangavstand fra eiendommen til kollektivknutepunktet Sandvika stasjon. Og i umiddelbar nærhet ligger blant annet Kjørbotangen park og Hamang Næringssenter.

Eiendommen skal utvikles med høye bærekrafts ambisjoner og det skal satses på varierte og inkluderende aktiviteter på gateplan, i tillegg til attraktive leiligheter i ulike størrelser.

Bærum kommune planlegger oppstart av områdeplanen for Hamangområdet i løpet av 2023.

Hamangskogen 10

Kontaktinformasjon