Trekantkvartalet har en meget god beliggenhet helt i randsonen av sentrum i Ski, og med villabebyggelse på den andre siden. Her er det planlagt cirka 250 leiligheter, næringslokaler og luftige grønne uteområder hvor det er rom for lek og ro.

Sted
Ski sentrum
Status
Under utvikling
Type
Leiligheter og næring
Antall
220
Areal BRA
35-115

Tomten har fått sitt navn pga. sin trekantene tomt og grenser til tre sentrale gater i Ski sentrum; Skoleveien, Idrettsveien og Sanderveien. Det er planlagt cirka 250 boliger og et stort butikklokale og to mindre næringsarealer. Her vil det bli utarbeidet fine uteområder med lekeplasser for barn og torg. I tillegg bygges det 100 offentlige p-plasser og garasjeanlegg for boligene. Prosjektet er under utvikling og forventet salgsstart er 2025.

Arkitekt: Arcasa

Skoleveien 6

Kontaktinformasjon