Forsikringsselskapet Euro Accident har inngått avtale med Ferd Eiendom om å leie i 8. etasje i Hieronymus Heyerdahls gate 1.