Gå tilbake

Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst

Sett fra sørøst. (Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tettere koblet på byen. – Det skal bli et sted folk har lyst til å reise til, sier direktør for utviklingen på Marienlyst, Øyvind Svare Lorentzen.  

Ferd Eiendoms forslag til byplangrep for Marienlyst er sendt inn til Plan- og bygningsetaten. Med det starter Ferd Eiendom opp igjen prosessen med et første dialogmøte etter en tids pause. Det betyr at de første skissene som viser Ferd Eiendoms ambisjoner for hvordan Marienlyst kan bli i fremtiden, er klare. 

Nabolagsplassen: Bildet viser nabolagstorget rettet nordover mot Halvor Blinderns grav og universitetet (FOTO: Kima og LPO)

Åpner opp

NRKs gamle hovedkvarter er i dag utformet som et eget, lukket institusjonsområde. Direktør for Marienlyst Utvikling, Øyvind Svare Lorentzen, forteller at den overordnede ambisjonen for Marienlyst er å åpne opp området og gjøre det tilgjengelig for hele befolkningen.  

Med nye møteplasser, en bypark og flere grøntområder, et mangfoldig by- og kulturliv, og forbindelser som gjør at Marienlyst kobler sammen områdene rundt, skal NRKs gamle hovedkvarter få nytt liv. Målet er at det skal bli en destinasjon som tiltrekker seg folk langveisfra. 

Som en langsiktig byutvikler skal Ferd Eiendom skape varige verdier. Utviklingen på Marienlyst skal sette spor i flere generasjoner. 

For Ferd som en langsiktig eier innebærer utviklingen av Marienlyst et stort og viktig samfunnsoppdrag. Vi vil skape et område som fremtidige generasjoner kan nyte godt av. Vi er stolte av å få forvalte en del av vår felles kulturarv og være med å skape fremtidens Oslo, sier konsernsjef i Ferd, Morten Borge.

Marienlyst Torg: Utsikt fra plassen foran Store Studio, med forbindelse opp mot Halvor Blinderns grav og universitetet. (Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Et midtpunkt i nabolaget

Et viktig grep er å koble Marienlyst tettere på områdene rundt. Nye bygater vil gjøre det naturlig å ferdes mellom Majorstuen og Blindern. Den indre gatestrukturen i området skaper muligheter for å forflytte seg på måter som ikke finnes i dag. Målet er at Marienlyst skal bli navet mellom nabolag og destinasjoner i nærheten, fra Majorstuen og Frognerparken til Blindern og Ullevål. 

– I dag oppleves avstanden mellom Blindern og Majorstuen som stor. Det gjør vi noe med nå, sier Lorentzen.   

Ambisjonene er at Marienlyst blir et byområde med særegen natur, rolige parker, et yrende folkeliv og et bredt tilbud av butikker, kafeer, restauranter og kulturopplevelser som naboer og tilreisende kan benytte seg av om de ønsker det.

Illustrasjon av Halvor Blinderns grav og mulig ny passasje til Nabolagstorget, Fjernsynslunden, Store Studio og Marienlyst Torg fra Blindern. (Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Kvartaler som hovedgrep

Utformingen og arkitekturen er inspirert av nærområdet og det folk flest kanskje tenker at er typisk for det sentrale og historiske Oslo – nemlig store kvartaler med grønne gårdsrom i midten. Arkitekturen skal passe inn i omgivelsene og spille videre på de gode kvalitetene området allerede har. Det har vært viktig å ta hensyn til terrenget og ta vare på det som allerede er gode kvaliteter i området ved plassering av bygninger og utformingen av gater og byrom.   

Byggene og arkitekturen skal stå seg i generasjoner med et tidløst uttrykk, gi plass til mennesket i byrommet, passe inn i omgivelsene og spille på de gode kvalitetene området har. 

 De nye skissene viser hvordan Marienlyst-utviklingen skal dra slektskap på områdene rundt og spille på omgivelsenes beste kvaliteter. Samtidig tilføyer vi noe nytt som ikke var der før. Et eksempel er et nabolagstorg som blir hjertet i det det nye området, og som vil se ut som det alltid har vært der, sier Lise Almquist, som er prosjektansvarlig for Marienlystprosjektet.  

I området skal Ferd Eiendom bygge boliger av høy kvalitet som bidrar til lavutslippssamfunnet. Marienlyst er om lag 1,5 ganger større enn Sørenga, og et av de få sentrale områdene som tåler et stort antall nye boliger. 

 Det er stor boligmangel i Oslo. Her planlegger vi om lag 1 200 boliger med forskjellige boformer og størrelser, sier direktør for Marienlyst-prosjektet, Øyvind Svare Lorentzen.

Området sett fra vest (Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Sammenhengende bypark

I byplangrepet foreslår Ferd Eiendom å utvide med flere grøntområder enn det er i dag, og styrke de grønne områdene som allerede finnes. Rundt Kringkastingshuset ønsker Ferd Eiendom å bidra til å utvikle en stor sammenhengende park som går nedover langs Suhms gate. Dette kan bli en ny, storslått bypark i Oslo på størrelse med St. Hanshaugen. Med Kringkastingshuset og plassen foran Store studio som sentrale punkter, kan det bli en møteplass, et sted for kulturarrangementer og utendørsaktiviteter. 

 Arven etter NRK som kultur- og formidlingsinstitusjon skal videreføres, og Kringkastingshuset åpnes opp for befolkningen.  

 Parken ved Kringkastingshuset vil fremheve bygget som det ikoniske landemerket det er, sier Lorentzen.  

Området sett fra sørøst (Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Videre prosess

Mye arbeid gjenstår, og det er fortsatt tidlig i reguleringsprosessen.  

 Dette er et stort skritt for Ferd Eiendom. Bredden og kompetansen i laget som jobber med dette prosjektet har vært helt avgjørende så langt i prosessen. Vi er fortsatt på et tidlig stadium, men vi har med oss et fantastisk lag for å skape et nytt, levende byområde for Oslos befolkning, sier Almquist. 

Ferd Eiendom kan først starte å bygge på Marienlyst når NRK flytter til nye lokaler på Ensjø. Overtakelsen av tomten skjer tidligst i 2028. Byggefasen vil vare i minst ti år, og utviklingen av tomten vil skje etappevis på forskjellige områder.  

Nå jobber Ferd Eiendom med å utvikle endelig planforslag i dialog med Plan- og bygningsetaten og andre offentlige myndigheter. Ferd Eiendom planlegger å levere det endelige plangrepet i siste kvartal av 2024.

Verkstedsplassen er en mulig utvikling av den eksisterende G-blokka. I dag er området vektsted for blant annet NRKs biler og kontor. (Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur)

Vil ha innspill

Ferd Eiendom har en bred og åpen medvirkningsprosess som gjør at alle som ønsker å si sin mening, skal få muligheten til det. Vi er fortsatt i en tidlig fase i prosjektet, og det vil skje endringer flere ganger før vi sender inn vårt endelige planforslag. Om du ønsker å gi innspill, kan du gjøre det her

Kontakt

Øyvind Svare Lorentzen
Direktør Marienlyst, Ferd Eiendom
osl@ferd.no
+47 466 20 520

Morten Borge
Konsernsjef, Ferd
jwr@ferd.no
+47 416 77 517

Lise Almquist
Prosjektansvarlig, Ferd Eiendom
lal@ferd.no
+47 917 92 920

Nyheter

Nabomøte om utviklingen av Marienlyst

Vil du si din mening om hvordan fremtidens Marienlyst skal se ut? Vi i Ferd Eiendom ønsker velkommen til åpent nabomøte i Lille St...

Les mer
Nyheter

Velkommen til Nabolab 17. september på 3KT

Vi ønsker å invitere alle som bor og arbeider i nærmiljøet rundt Aker Brygge til et åpent drop-in arrangement for Utviklingen av T...

Les mer
Gå tilbake

Nabomøte om utviklingen av Marienlyst

Vil du si din mening om hvordan fremtidens Marienlyst skal se ut?
Vi i Ferd Eiendom ønsker velkommen til åpent nabomøte i Lille Studio den 12.september.

NRK skal flytte og Ferd Eiendom skal utvikle Marienlyst videre. Siden vi kjøpte tomten i 2020 har vi jobbet med å bli kjent med og forstå området. Det har blitt gjort analyser, kartlegginger, og jobbet med å få innsikt fra naboer. Nå presenteres de første planene for hvordan Marienlyst kan bli i fremtiden. Vi foreslår boliger, kulturtilbud, barnehage, serveringssteder og barne- og ungdomstilbud, og Kringkastingshuset skal fylles med nytt innhold.

Vi håper du vil komme for å høre mer om planene og hvordan du kan bidra videre i prosessen.
Vi vil være til stede for å høre din mening og for å svare på spørsmål.

Lille Studio finner du på parkeringsplassen utenfor NRK/Store Studio, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo.

Velkommen innom mellom kl. 15:00-19:00. Det blir enkel gratis servering.

Les mer om prosjektet her
Nyheter

Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tett...

Les mer
Nyheter

Velkommen til Nabolab 17. september på 3KT

Vi ønsker å invitere alle som bor og arbeider i nærmiljøet rundt Aker Brygge til et åpent drop-in arrangement for Utviklingen av T...

Les mer
Gå tilbake

Velkommen til Nabolab 17. september på 3KT

Vi ønsker å invitere alle som bor og arbeider i nærmiljøet rundt Aker Brygge til et åpent drop-in arrangement for Utviklingen av Trekanttomten. På Nabolaben kan du høre mer om planene for utvikling av tomten, hvor vi er i prosessen, gi dine innspill og snakke med de som jobber med prosjektet.

På nabolaben vil det være ulike stasjoner du kan besøke. Her kan du få informasjon om planene og prosessen til prosjektet samt gi dine innspill til byrom, innhold i 1. etasjer, bygulvet og visjonen for utviklingen av tomten. Du kan besøke oss på Trekanttomten når du selv ønsker i åpningstiden kl. 15-18.

Arrangementet er barnevennlig, og det vil være enkel servering og kaffe for de som stikker innom. På formiddagen arrangerer 3KT barnefestivalen The Kids Are Alright på 3KT.

Sted: Trekanttomten, Aker Brygge, Dokkveien 3. Oslo

Tidspunkt: 17. september kl. 15.00-18.00.

Vi håper å se deg!

Meld deg på her

Nyheter

Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tett...

Les mer
Nyheter

Nabomøte om utviklingen av Marienlyst

Vil du si din mening om hvordan fremtidens Marienlyst skal se ut? Vi i Ferd Eiendom ønsker velkommen til åpent nabomøte i Lille St...

Les mer
Gå tilbake

Ferd Eiendom inviterer til panelsamtale om byutvikling

Ferd Eiendom er en del av vertskapsgruppen under OUW ( Oslo Urban Week) som arrangeres 12-14. september i Vika.

Årets tema er Chrisitunity- kan kristetider øke kreativitet, gi bedre samhandling, bedre kvalitet og mer gjennomtenkte beslutninger? Hva krever det av alle aktørene som er en del av byutviklingen? Hva skal til for å lykkes?

Ferd Eiendom skal ha et eget arrangement den 14. september fra kl. 15.00 – 16.30 på 3KT (Trekanttomten).

Arrangementet heter « Å utvikle by er også (en) kunst», arrangementet er en panelsamtale.

Vi tror at kunst kan ha et positivt bidrag til byen. Hva lærer vi når vi tilfører kunst som en del av byutviklingen? Hva skjer når kunstneren blir en del av bybildet? Hvilke kunstgrep er utført andre steder i verden som vi kan lære av i vår byutvikling?

Medvirkende:

Moderator:

Marit Haugen, Partner / Siviliarkitekt MNAL Haugen / Zohar Arkitekter

Panel deltakere

Johan H. Andresen, Styreleder og eier av Ferd

Zoya Taylor, Kunstner (CA/JM) bor i Oslo

Lars Ø. Ramberg, Kunster (NO) bor i Berlin

Peder Lund, Gallerist(NO) bor i Oslo

Påmelding til arrangementet gjøres her: https://oslourbanweek.no/program/a-utvikle-by-er-ogsa-en-kunst

Som en del av vertskapsgruppen vil vi i tillegg være medarrangør til arrangementet « vorspiel på gata» og avslutningsfesten som vil bli avholdt på 3KT.

Nyheter

Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tett...

Les mer
Nyheter

Nabomøte om utviklingen av Marienlyst

Vil du si din mening om hvordan fremtidens Marienlyst skal se ut? Vi i Ferd Eiendom ønsker velkommen til åpent nabomøte i Lille St...

Les mer
Gå tilbake

Ferd Eiendom styrker laget med fire nyansettelser

Nye ledere for næring og marked, en kunderådgiver og en senior financial controller hilser på nye kolleger hos Ferd Eiendom etter sommeren.

Ole Blaauw Johansen starter i stillingen som næringsdirektør. Blaauw Johansen kommer fra stillingen som porteføljedirektør i AF Eiendom, hvor han har hatt ansvar for prosjekter som Hasle Linje og Fred Olsens gate 3B.

– Ambisjonen om at Ferd Eiendom skal bli en ledende byutvikler, appellerte veldig til meg. Slik jeg har lært selskapet å kjenne, har det alle forutsetninger for å få dette til, sier Blaauw Johansen.

Blaauw Johansen har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Bergen og en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).

– Ferd Eiendom har en herlig miks av store ambisjoner, dyktige folk og spennende prosjekter, sier han.

Tidligere har Blaauw Johansen jobbet i AF Konsern med forretningsutvikling og risikostyring. Før han startet i AF jobbet han i EY med prosjekter innenfor finans, virksomhetsstyring og strategi.

Cathinka Seeberg Wettergreen starter i stillingen som head of marketing. Hun kommer fra stillingen som markedssjef for boligkjøpsmodeller i OBOS.

– Ferd Eiendom er en sterk merkevare som allerede har satt sitt tydelige spor i bransjen. Jeg håper og tror at jeg med min erfaring kan bidra til å ta oss videre på denne ferden, sier Seeberg Wettergreen.

Seeberg Wettergreen har en bachelor i internasjonal markedsføring fra Handelshøyskolen BI, og har tidligere vært markedssjef i OBOS Eiendom. Hun har også jobbet som rådgiver for konserndirektøren for boligutvutvikling i OBOS.

– Ferd Eiendom er et fremtidsrettet selskap med store ambisjoner og verdier jeg virkelig kan identifisere meg med, sier Seeberg Wettergreen.

Benedikte Ekeli Elter ­­­­­­­­­­­­­starter i stillingen som senior financial controller. Hun kommer fra stillingen som senior controller i Hoegh Eiendom, der hun jobbet med prosjektoppfølging og var ressursperson for skatt og avgift.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver og bli kjent med nye kollegaer, sier Ekeli Elter.

Ekeli Elter er utdannet siviløkonom fra BI med spesialisering innen skatt og regnskap. Hun har også gjennomført en master i regnskap og revisjon og er statsautorisert revisor. Tidligere jobbet hun i Financial Service i PwC i fire år.

– Ferd Eiendom tar et imponerende samfunnsansvar, har spennende prosjekter på gang og et faglig sterkt arbeidsmiljø, sier Ekeli Elter.

Mari Aspelund Hansen starter i stillingen som kunderådgiver for Ferd Eiendom. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder for tilvalg i Solid Entreprenør og har jobbet på prosjekter som Vinslottet på Hasle Bygg 01.

– Jeg er opptatt av at boligkjøperne skal føle seg trygge og ivaretatt gjennom hele kundereisen og helt frem til overtagelse av bolig, sier Aspelund Hansen.

Fra tidligere har Aspelund Hansen erfaring som selger i kjøkkenbransjen og koordinator og prosjektleder ­­innen forretningsrådgivning og programvare.

– Det er motiverende å bidra til at folk realiserer boligdrømmen og skaper et godt hjem, sier Aspelund Hansen om den nye stillingen.

Aspelund Hansen er utdannet interiørkonsulent og har studert ved Norges Varehandelshøyskole.

De nyansatte har sin første arbeidsdag i Ferd Eiendom i august, bortsett Ekeli Elter, som starter 1. oktober.

Nyheter

Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tett...

Les mer
Nyheter

Nabomøte om utviklingen av Marienlyst

Vil du si din mening om hvordan fremtidens Marienlyst skal se ut? Vi i Ferd Eiendom ønsker velkommen til åpent nabomøte i Lille St...

Les mer
Gå tilbake

Kunst til stor begeistring på 3KT

I år er kunst et nytt tilskudd på 3KT, til stor begeistring fra publikum.

To slående fotoserier av den norske kunstneren Jo Bentdal kan sees på byggegjerdene langs Dokkveien og Munkedamsveien vises som temporære kunstprosjekter.

Kunstprosjektet Law of the Instrument og Common Sensibility består av 12 fotografier. Kunstneren ønsker en dialog med publikum med oppfordring til refleksjon rundt individ og samfunn. En tematikk som får en forsterket relevans ute i det offentlige rommet. De underlige og fargesterke fotografiene i Munkedamsveien er blåst opp til 2 x 3 meter for å nå forbipasserende enten de beveger seg tett på eller ser kunsten på avstand. I Dokkveien sitter portretterte jenter i 13–15 års alderen som i et renessansemaleri og ser mot Nasjonalmuseet.

Utstillingen er en del av Ferds ambisjon om å gjøre kunsten mer tilgjengelig for folk.

Gjennom byutviklingsprosjektene våre kan vi vise frem kunst på nye måter. Ikke bare gjør kunst og kultur byen mer fargerik, tankevekkende og interessant for dem som jobber, bor og besøker den, men det påvirker også hvordan byen og bylivet utvikler seg.

Vi er fortsatt i en tidlig fase og vet ikke nøyaktig hvordan vi skal gå frem, men vi ønsker å eksperimentere, som Ferd alltid gjør.

Les mer her.

Nyheter

Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tett...

Les mer
Nyheter

Nabomøte om utviklingen av Marienlyst

Vil du si din mening om hvordan fremtidens Marienlyst skal se ut? Vi i Ferd Eiendom ønsker velkommen til åpent nabomøte i Lille St...

Les mer
Gå tilbake

Euro Accident flytter til Hieronymus

Forsikringsselskapet Euro Accident har inngått avtale med Ferd Eiendom om å leie i 8. etasje i Hieronymus Heyerdahls gate 1.

Eiendommen er under rehabilitering og Ferd Eiendom går nå i gang med å innrede lokalene for Euro Accident, som vil flytte inn 1. november 2023.

– Det er viktig for oss å sitte sentralt for å være tilgjengelig for våre kunder og samarbeidspartnere, sier daglig leder for Euro Accident i Norge Olav Strøno. Vi ønsker å være en attraktiv og bærekraftig bedrift som tar ansvar for miljøpåvirkning, samtidig som vi skaper et godt arbeidsmiljø for våre ansatte.

– Vi ser på flyttingen som en langsiktig investering for framtiden, og vi tror at det å ha solide samarbeidspartnere som deler vår filosofi og verdier vil bidra til at vi kan oppnå våre mål.  Alt i alt er dette en viktig milepæl for oss, og vi gleder oss til å fortsette å utvikle vår bedrift i årene fremover, avslutter Strøno.

Ferd Eiendom har gjennomført en betydelig rehabilitering og oppgradering av eiendommen. Hele fasaden er rehabilitert, inkludert tilbakeføring av originale vinduer. Dette kan du lese mer om her. Det er gjort omfattende tiltak i plan 1 og underetasjen for å kunne tilby attraktive og oppgraderte fellesarealer for byggets brukere, blant annet stort treningsrom med nytt og moderne utstyr, stor sykkelparkering og nye og innbydende garderober. Det etableres en ny og innbydende kantine i førsteetasje i tillegg til eksisterende tilbud som kaffebar, kiropraktor og frisør. Alle behov i en travel arbeidsdag skal dekkes i det rehabiliterte Hieronymus – et unikt kontorbygg som forener fortid og nåtid til det beste for fremtidens brukere.

Om Euro Accident:
Euro Accident kombinerer forsikring med helseforebyggende tjenester, for å skape trygge, friske ansatte med god livskvalitet. Vi har bred kompetanse innen forsikring og helse, og jobber tverrfaglig for å kunne skreddersy løsninger som gir best mulig hjelp. Vi tenker helhetlig, og vet at det å komme inn tidlig med rask og riktig hjelp vil begrense utviklingen av sykdom og plager.

Vårt fokus er å hjelpe de ansatte til å opprettholde god livskvalitet og å holde seg i arbeid. Målet er at de skal oppleve å ha en meningsfull hverdag, yte best mulig på jobb og samtidig ha overskudd til et godt privatliv. Har de ansatte det bra, går bedriften bra. Vi kaller det Holdbare medarbeidere.

Nyheter

Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tett...

Les mer
Nyheter

Nabomøte om utviklingen av Marienlyst

Vil du si din mening om hvordan fremtidens Marienlyst skal se ut? Vi i Ferd Eiendom ønsker velkommen til åpent nabomøte i Lille St...

Les mer
Gå tilbake

Fokus på ombruk av byggematerialer på Humlehagen

Ferd og Veidekke har inngått avtale med Sirken på vårt boligprosjekt på  Ensjø

Sirken (Sirk AS) er Norges ledende  ombruks popup butikk direkte ute på byggeplass.

Avfallsmengde er en problemstillingen som ofte går igjen i byggenæringen. Bygg og anleggsbransjen i Norge står for ca. 1/3 av alt avfall og av dette anslås ca. 20% å være rene overskuddsvarer.

Sirken har utviklet mobile butikker som nå skal plasseres på Humlehagen nært byggeplassen.

Veidekke og våre underentreprenører skal nå levere overskuddsvarer, feilbestillinger, b-varer etc. i Sirken-shopen i stedet for å avlevere dette som avfall eller gi bort til bekjente.

Etter at varen er levert i Sirken-shop tar Sirken videre arbeid med å innhente dokumentasjon og selge varen videre ut til privatmarkedet.

Nyheter

Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tett...

Les mer
Nyheter

Nabomøte om utviklingen av Marienlyst

Vil du si din mening om hvordan fremtidens Marienlyst skal se ut? Vi i Ferd Eiendom ønsker velkommen til åpent nabomøte i Lille St...

Les mer
Gå tilbake

Nabolab på Høyda i Moss

Den 24. april ble det arrangert Nabolab for utviklingen av Rabekkgata 4–6 på Høyda i Moss.

Det ble en vellykket dag og til sammen var 160 barn, unge og voksne på besøk i en av de gamle produksjonshallene på tomten for å høre om planene, dele sine tanker og gi innspill til prosjektutviklingen.  

80 elever fra fire nærliggende skoler gjennomførte et tilrettelagt opplegg på dagtid med poster hvor elevene blant annet gav innspill til hvilke typer møteplasser de ønsker seg og midlertidig tiltak som kan settes i gang i påvente av byggingen. Det kom tydelig fram et behov og ønske for flere steder å møtes på fritiden, med ikke-organiserte aktivitetstilbud og billige/enkle serveringstilbud.  

Blant naboer og andre fra nærmiljøet som kom innom på ettermiddagen var det stor positivitet for utviklingen. Flere påpekte viktigheten av grønne uterom og forbindelser, og tilbud og møteplasser som styrker Høyda som nabolagssenter.  

Innspillene fra dagen blir et viktig grunnlag i den videre prosjektutviklingen, både for vurdering av endelige løsninger og hva som er mulig å få til midlertidig på tomten.  

Tilbakemeldingen fra de besøkende var at de satte stor pris på å bli invitert til et slikt arrangement og at prosessen åpnes opp for nærmiljøet, spesielt i et område som Høyda hvor det foregår stor utvikling.  

 

Nyheter

Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tett...

Les mer
Nyheter

Nabomøte om utviklingen av Marienlyst

Vil du si din mening om hvordan fremtidens Marienlyst skal se ut? Vi i Ferd Eiendom ønsker velkommen til åpent nabomøte i Lille St...

Les mer
Gå tilbake

Vitaminveien på Storo, forbildeprosjekt for plastreduksjon

Ferd Eiendom har besluttet å være med i et plastreduksjonsprosjekt for å se på mulighetene for å redusere plast i bygg og anleggsnæringen, dette som en del av et større Futurebuilt prosjekt.

Prosjeket skal testes ut løsninger og klimaeffektive alternativer til plast i 2 pilotprosjekter – hvorav Vitaminveien 1B for Ferd Eiendom er ett av de.Bygg- og anleggsnæringen står for en tredjedel av all plast som brukes i Norge. Plastbruken har en rekke problematiske sider knyttet til både framstilling, avhending og forsøpling. Pr i dag er det en alt for liten andel av plasten som resirkuleres. Det betyr at mye av plasten går til forbrenning, eller havner på avveie og forurenser på land og i vann. Det er derfor avgjørende å skape en ny bevissthet om hvordan vi bruker plast i bygg.

For Vitaminveien 1B er det gjennomført innledende studier for plastreduksjon. Studien viser at plastbruk i bygningskroppen kan reduseres med nær 80 vektprosent, noe som tilsvarer 20 tonn eller 1,29 kg/kvadratmeter BTA.

 

Prosjektet er i reguleringsfasen og det planlegges etablering av et nytt næringsbygg med utadrettet virksomhet i plan 1, i øvrige etasjer er det forutsatt kontorvirksomhet. I kjeller vil det bli parkering for bil og sykler samt tekniske rom. Prosjektet er på ca 19.000m2 BTA.

 

Deltakere i plastreduksjonsprosjektet er Vill Energi AS, Birk & Co AS, Oslo Works AS, Siv.ing F.M. Haaland AS og Ferd Eiendom AS.

Handelens Miljøfond har bevilget 2,5 mill kr til prosjektet. Ferd har forpliktet seg til å gå inn med en egeninnsats på 0,4 mill kr i prosjektet.

Nyheter

Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tett...

Les mer
Nyheter

Nabomøte om utviklingen av Marienlyst

Vil du si din mening om hvordan fremtidens Marienlyst skal se ut? Vi i Ferd Eiendom ønsker velkommen til åpent nabomøte i Lille St...

Les mer