Johannes Høie refererer til monumentalmaleriets historie og bygger komposisjonen opp som en frise hvor små historier fritt folder seg ut over lerretet.

Johannes Høie sitt verk Tomorrow på 3KT i Oslo tar form som et frodig og fabulerende samtidsepos om mennesket i relasjon til naturen og hverandre. I flytende penselstrøk og sterke farger, skaper han en billedfortelling med stort tolkningsrom. Over lerretet spiller Høie ut ulike narrativ som henspiller på universelle stemninger og erfaringer, og som bindes sammen i linjer og former som orienterer seg i ulike retninger.Karakteristisk for Høie er måten han kombinerer ulike stiler, tidsepoker og uttrykk, og trekker veksler på både folklore, europeisk kulturhistorie og østlig kalligrafitradisjon slik vi ser i penselstrøkene.

Tomorrow bringer et tilsnitt av lek og surrealisme til Oslos bybilde.