Gå tilbake
Nyheter

Ferd Eiendom inviterer til panelsamtale om byutvikling

Kunstner: Jo Bentdal Dokumentasjonsfoto: Jon Gorospe

Ferd Eiendom er en del av vertskapsgruppen under OUW ( Oslo Urban Week) som arrangeres 12-14. september i Vika.

Årets tema er Chrisitunity- kan kristetider øke kreativitet, gi bedre samhandling, bedre kvalitet og mer gjennomtenkte beslutninger? Hva krever det av alle aktørene som er en del av byutviklingen? Hva skal til for å lykkes?

Ferd Eiendom skal ha et eget arrangement den 14. september fra kl. 15.00 – 16.30 på 3KT (Trekanttomten).

Arrangementet heter « Å utvikle by er også (en) kunst», arrangementet er en panelsamtale.

Vi tror at kunst kan ha et positivt bidrag til byen. Hva lærer vi når vi tilfører kunst som en del av byutviklingen? Hva skjer når kunstneren blir en del av bybildet? Hvilke kunstgrep er utført andre steder i verden som vi kan lære av i vår byutvikling?

Medvirkende:

Moderator:

Marit Haugen, Partner / Siviliarkitekt MNAL Haugen / Zohar Arkitekter

Panel deltakere

Johan H. Andresen, Styreleder og eier av Ferd

Zoya Taylor, Kunstner (CA/JM) bor i Oslo

Lars Ø. Ramberg, Kunster (NO) bor i Berlin

Peder Lund, Gallerist(NO) bor i Oslo

Påmelding til arrangementet gjøres her: https://oslourbanweek.no/program/a-utvikle-by-er-ogsa-en-kunst

Som en del av vertskapsgruppen vil vi i tillegg være medarrangør til arrangementet « vorspiel på gata» og avslutningsfesten som vil bli avholdt på 3KT.

Gå tilbake
Nyheter

Kunst til stor begeistring på 3KT

Kunstner: Jo Bentdal Dokumentasjonsfoto: Jon Gorospe

I år er kunst et nytt tilskudd på 3KT, til stor begeistring fra publikum.

To slående fotoserier av den norske kunstneren Jo Bentdal kan sees på byggegjerdene langs Dokkveien og Munkedamsveien vises som temporære kunstprosjekter.

Kunstprosjektet Law of the Instrument og Common Sensibility består av 12 fotografier. Kunstneren ønsker en dialog med publikum med oppfordring til refleksjon rundt individ og samfunn. En tematikk som får en forsterket relevans ute i det offentlige rommet. De underlige og fargesterke fotografiene i Munkedamsveien er blåst opp til 2 x 3 meter for å nå forbipasserende enten de beveger seg tett på eller ser kunsten på avstand. I Dokkveien sitter portretterte jenter i 13–15 års alderen som i et renessansemaleri og ser mot Nasjonalmuseet.

Utstillingen er en del av Ferds ambisjon om å gjøre kunsten mer tilgjengelig for folk.

Gjennom byutviklingsprosjektene våre kan vi vise frem kunst på nye måter. Ikke bare gjør kunst og kultur byen mer fargerik, tankevekkende og interessant for dem som jobber, bor og besøker den, men det påvirker også hvordan byen og bylivet utvikler seg.

Vi er fortsatt i en tidlig fase og vet ikke nøyaktig hvordan vi skal gå frem, men vi ønsker å eksperimentere, som Ferd alltid gjør.

Les mer her.

Gå tilbake
Nyheter

Euro Accident flytter til Hieronymus

Forsikringsselskapet Euro Accident har inngått avtale med Ferd Eiendom om å leie i 8. etasje i Hieronymus Heyerdahls gate 1.

Eiendommen er under rehabilitering og Ferd Eiendom går nå i gang med å innrede lokalene for Euro Accident, som vil flytte inn 1. november 2023.

– Det er viktig for oss å sitte sentralt for å være tilgjengelig for våre kunder og samarbeidspartnere, sier daglig leder for Euro Accident i Norge Olav Strøno. Vi ønsker å være en attraktiv og bærekraftig bedrift som tar ansvar for miljøpåvirkning, samtidig som vi skaper et godt arbeidsmiljø for våre ansatte.

– Vi ser på flyttingen som en langsiktig investering for framtiden, og vi tror at det å ha solide samarbeidspartnere som deler vår filosofi og verdier vil bidra til at vi kan oppnå våre mål.  Alt i alt er dette en viktig milepæl for oss, og vi gleder oss til å fortsette å utvikle vår bedrift i årene fremover, avslutter Strøno.

Ferd Eiendom har gjennomført en betydelig rehabilitering og oppgradering av eiendommen. Hele fasaden er rehabilitert, inkludert tilbakeføring av originale vinduer. Dette kan du lese mer om her. Det er gjort omfattende tiltak i plan 1 og underetasjen for å kunne tilby attraktive og oppgraderte fellesarealer for byggets brukere, blant annet stort treningsrom med nytt og moderne utstyr, stor sykkelparkering og nye og innbydende garderober. Det etableres en ny og innbydende kantine i førsteetasje i tillegg til eksisterende tilbud som kaffebar, kiropraktor og frisør. Alle behov i en travel arbeidsdag skal dekkes i det rehabiliterte Hieronymus – et unikt kontorbygg som forener fortid og nåtid til det beste for fremtidens brukere.

Om Euro Accident:
Euro Accident kombinerer forsikring med helseforebyggende tjenester, for å skape trygge, friske ansatte med god livskvalitet. Vi har bred kompetanse innen forsikring og helse, og jobber tverrfaglig for å kunne skreddersy løsninger som gir best mulig hjelp. Vi tenker helhetlig, og vet at det å komme inn tidlig med rask og riktig hjelp vil begrense utviklingen av sykdom og plager.

Vårt fokus er å hjelpe de ansatte til å opprettholde god livskvalitet og å holde seg i arbeid. Målet er at de skal oppleve å ha en meningsfull hverdag, yte best mulig på jobb og samtidig ha overskudd til et godt privatliv. Har de ansatte det bra, går bedriften bra. Vi kaller det Holdbare medarbeidere.

Gå tilbake
Nyheter

Fokus på ombruk av byggematerialer på Humlehagen

Ferd og Veidekke har inngått avtale med Sirken på vårt boligprosjekt på  Ensjø

Sirken (Sirk AS) er Norges ledende  ombruks popup butikk direkte ute på byggeplass.

Avfallsmengde er en problemstillingen som ofte går igjen i byggenæringen. Bygg og anleggsbransjen i Norge står for ca. 1/3 av alt avfall og av dette anslås ca. 20% å være rene overskuddsvarer.

Sirken har utviklet mobile butikker som nå skal plasseres på Humlehagen nært byggeplassen.

Veidekke og våre underentreprenører skal nå levere overskuddsvarer, feilbestillinger, b-varer etc. i Sirken-shopen i stedet for å avlevere dette som avfall eller gi bort til bekjente.

Etter at varen er levert i Sirken-shop tar Sirken videre arbeid med å innhente dokumentasjon og selge varen videre ut til privatmarkedet.

Gå tilbake
Nyheter

Nabolab på Høyda i Moss

Den 24. april ble det arrangert Nabolab for utviklingen av Rabekkgata 4–6 på Høyda i Moss.

Det ble en vellykket dag og til sammen var 160 barn, unge og voksne på besøk i en av de gamle produksjonshallene på tomten for å høre om planene, dele sine tanker og gi innspill til prosjektutviklingen.  

80 elever fra fire nærliggende skoler gjennomførte et tilrettelagt opplegg på dagtid med poster hvor elevene blant annet gav innspill til hvilke typer møteplasser de ønsker seg og midlertidig tiltak som kan settes i gang i påvente av byggingen. Det kom tydelig fram et behov og ønske for flere steder å møtes på fritiden, med ikke-organiserte aktivitetstilbud og billige/enkle serveringstilbud.  

Blant naboer og andre fra nærmiljøet som kom innom på ettermiddagen var det stor positivitet for utviklingen. Flere påpekte viktigheten av grønne uterom og forbindelser, og tilbud og møteplasser som styrker Høyda som nabolagssenter.  

Innspillene fra dagen blir et viktig grunnlag i den videre prosjektutviklingen, både for vurdering av endelige løsninger og hva som er mulig å få til midlertidig på tomten.  

Tilbakemeldingen fra de besøkende var at de satte stor pris på å bli invitert til et slikt arrangement og at prosessen åpnes opp for nærmiljøet, spesielt i et område som Høyda hvor det foregår stor utvikling.  

 

Gå tilbake
Nyheter

Vitaminveien på Storo, forbildeprosjekt for plastreduksjon

Ferd Eiendom har besluttet å være med i et plastreduksjonsprosjekt for å se på mulighetene for å redusere plast i bygg og anleggsnæringen, dette som en del av et større Futurebuilt prosjekt.

Prosjeket skal testes ut løsninger og klimaeffektive alternativer til plast i 2 pilotprosjekter – hvorav Vitaminveien 1B for Ferd Eiendom er ett av de.Bygg- og anleggsnæringen står for en tredjedel av all plast som brukes i Norge. Plastbruken har en rekke problematiske sider knyttet til både framstilling, avhending og forsøpling. Pr i dag er det en alt for liten andel av plasten som resirkuleres. Det betyr at mye av plasten går til forbrenning, eller havner på avveie og forurenser på land og i vann. Det er derfor avgjørende å skape en ny bevissthet om hvordan vi bruker plast i bygg.

For Vitaminveien 1B er det gjennomført innledende studier for plastreduksjon. Studien viser at plastbruk i bygningskroppen kan reduseres med nær 80 vektprosent, noe som tilsvarer 20 tonn eller 1,29 kg/kvadratmeter BTA.

 

Prosjektet er i reguleringsfasen og det planlegges etablering av et nytt næringsbygg med utadrettet virksomhet i plan 1, i øvrige etasjer er det forutsatt kontorvirksomhet. I kjeller vil det bli parkering for bil og sykler samt tekniske rom. Prosjektet er på ca 19.000m2 BTA.

 

Deltakere i plastreduksjonsprosjektet er Vill Energi AS, Birk & Co AS, Oslo Works AS, Siv.ing F.M. Haaland AS og Ferd Eiendom AS.

Handelens Miljøfond har bevilget 2,5 mill kr til prosjektet. Ferd har forpliktet seg til å gå inn med en egeninnsats på 0,4 mill kr i prosjektet.

Gå tilbake
Nyheter

Sesongåpning på 3KT Aker Brygge

Lørdag 29. april er vi klare for en ny sommersesong på 3KT.

 

Gjennom fjorårets sesong gjorde vi oss noen erfaringer som vi justerer oss etter denne sesongen – vi kan love et minst like spennende og variert tilbud i år som i fjor! I år kan du blant annet få oppleve dette på 3KT utekino, Petcha Kutcha, Oslo sneakerfest, Arsenalfest, Bingo og mye annet moro

Sommeren 2022 startet vi med midlertidig aktivisering av området 3KT sammen med Flott Gjort. Gjennom midlertidig aktivitet får vi testet ut en rekke funksjoner, kulturopplevelser og tilbud som kan benyttes i det ferdige bygget på Trekanttomten.

Følg gjerne vår instagramkonto «3KT» eller egen prosjektets hjemmeside

Gå tilbake
Nyheter

Marienlyst Display vant pris

Marienlyst Display  har blitt tildelt «Certificate of Typographic Excellence»

 

Vårt design og identitetsarbeid på Marienlyst blir lagt merke til.  Vår font har vunnet en pris, les mer om utmerkelsen her. Det er designbyrået Anti som har bistått oss i denne prosessen.

Magasinet for Marienlyst, den skreddersydde fonten, Marienlyst Display, og nettsiden for Marienlyst er nominert i høythengende internasjonale og nasjonale designkonkurranser som alle hedrer arbeider som har utmerket seg gjennom nytenkning, kreativitet og enestående håndverk.

Nettsiden er nominert i de norske konkurransene Gulltaggen og magasinet i Visuelt, men nådde dessverre ikke opp.

Denne filmen viser litt om arbeidet bak vårt identitetsarbeid.

Gå tilbake
Nyheter

Øyvind Svare Lorentzen blir ny direktør for Marienlyst

Foto: Thomas Qvale

Marienlyst er et svært viktig byutviklingsprosjekt for Ferd Eiendom og for Ferd. Nå går Marienlyst inn i en ny fase der det skal jobbes ut et forslag til reguleringsplan. Øyvind Svare Lorentzen blir ny direktør for Marienlyst, som nå blir eget forretningsområde i Ferd Eiendom.

Lorentzen har en master i bygg- og miljøteknikk fra NTNU. Han har tidligere jobbet i Skanska og AF Eiendom og har vært prosjektansvarlig i Ferd Eiendom siden september 2021. I tillegg til å være lidenskapelig opptatt av byutvikling, har han en interesse for gode medvirkningsprosesser og en erfaring med komplekse prosjekter. Han gleder seg til å ta fatt på den krevende oppgaven som direktør for Marienlyst.

«Jeg har vært med i Marienlystprosjektet siden jeg begynte i Ferd Eiendom og gleder meg til å videreføre det svært grundige og kompetente arbeidet som er gjort. Vi har et sterkt team som dekker alle de fagområder et slikt prosjekt må ha for å lykkes. Jeg skal gjøre mitt for at Marienlyst skal leve opp til visjonen om at stedet skal bli et levende, urbant og grønt område for de som opplever, bor og jobber der», sier han.

«Det veldig hyggelig å kunne løfte frem en av våre egne til rollen som direktør for Marienlyst, og det er svært gledelig at Øyvind har takket ja til denne krevende oppgaven», sier administrerende direktør Camilla Krogh.  «Marienlystprosjektet er godt rigget for oppgavene fremover og vi har stor tro på at Øyvind vil lede teamet på en svært god måte videre», fortsetter hun.

Vi gleder oss til fortsettelsen.

Gå tilbake
Nyheter

Medvirkning som konkurransefortrinn

KOMBINASJON: Ferd Eiendom bruker en kombinasjon av digital og fysisk involvering. Forfatter: Ferd, ved Tone-Lise Vilje Fotograf: WAL

Ferd Eiendom bruker medvirkning og innbyggerinvolvering aktivt som kart og kompass i utvikling av både nabolag, kontorbygg og bydeler. Det siste året har selskapet gjennomført medvirkningsarrangementer som har gitt verdifulle innspill og bedre prosjekter og på den måten har medvirkning blitt et konkurransefortrinn.

I mange år var medvirkning synonymt med et folkemøte der de som var over snittet interessert møtte opp for å si sin mening om en plan eller et prosjekt. Det var gjerne lite mangfold blant deltakerne og innspillene som kom ble i varierende grad benyttet inn i planarbeid og reguleringsarbeid, sier Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom.

Hun presiserer at på tross av at innbyggerinvolvering ble lovpålagt i 2014 så har det vært et langt lerret å bleke for å komme frem til prosesser og metoder som sørger for konkrete innspill fra bredest mulig utvalg av befolkningen.  – Lovverket definerer at det skal legges til rette for allmennhetens deltakelse i planprosesser og at hovedmålet for planleggingen er å sikre at flest mulig blir hørt i saker som påvirker deres hverdag. Hvordan allmennheten skal nås og hvordan vi som utvikler skal bruke innspillene aktivt i utvikling har vi funnet ut av gjennom den akademisk anerkjente metoden prøv, feil og prøv igjen, sier hun.

INNSIKT: Nabolagstreffet på Kleven Gård ga både innsikt og ideer. Foto: WAL

Alle skal med

I løpet av 2021 har Ferd Eiendom invitert inn naboer, politikere, historielag, næringsliv og mange andre interesserte til å bidra i store og små prosjekter. – Medvirkning er ikke noe som bør være forbeholdt de store prosjektene i byene, sier Øyvind Svare Lorentzen, prosjektansvarlig i Ferd Eiendom. Han mener det er like viktig i alle prosjekter der menneskers hverdag påvirkes av utbyggers planer. – Vi må ta innspillene og meningene på alvor, sier han.

Nina Hox-Meedom, kunde- og markedsansvarlig i Ferd Eiendom gjennomførte nabolagstreff på Kleven Gård i Bærum der formålet var å skape dialog med naboer og andre interesserte. Hun mener nabolagstreffet ga Ferd Eiendom en mulighet til å bygge tillitt til både selskapet og det fremtidige prosjektet. Det er viktig å ha åpen dialog og invitere til innspill og meninger, sier hun.

Camilla Krogh har erfart at involvering er tillitsskapende og gjør at Ferd Eiendom ofte må tenke nytt og være kreative i både utforming og gjennomføring av prosjekter. – Det er viktig i alle prosjekter å skape tillitt til oss som utvikler, våre intensjoner og til prosjektet i seg selv. Gode medvirkningsprosesser er med på å åpne for dialog og ikke minst gi verdifulle innspill slik at vi hele tiden kan jobbe for å møte behovene til kundene våre, enten det er boligkjøpere, leietakere eller folk som ønsker å besøke området vi utvikler. Men vi kan ikke spørre om noe uten å ville høre svaret. Så dersom medvirkning viser at vi har tenkt feil i et prosjekt, må vi stoppe opp og tenke oss om en gang til, avslutter hun.

Unge stemmer

På 3KT (Trekanttomten mellom Aker Brygge og Nasjonalmuseet) er medvirkningen gjort i form av midlertidig bruk. Ved å opparbeide tomten og skape et helt nytt byrom, har Ferd Eiendom fylt området med ulike funksjoner og aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre. De neste to årene skal selskapet invitere inn alt fra skolebarn, kontorbrukere og turister for å finne ut av hva det planlagte kontorbygget bør romme av tilbud på gateplan. Line Graff-Sponheim, prosjektleder for midlertidigheten på 3KT sier det har vært spesielt fint å få ungdom i tale over et sjakkbrett eller en mocktail for å finne ut av hva de savner, hva de mener byen mangler og hvordan Ferd Eiendom kan bidra til at unge får ha en tydelig stemme i hvordan fremtidens Oslo skal se ut. – Jeg opplever stor kreativitet og engasjement i forhold til miljø og utenforskap, sier hun. Her er det mye viktig innsikt for oss som selskap og for Oslo kommune som tilrettelegger, mener Graff-Sponheim.

STRÅLENDE EKSEMPEL: Nabolagshuset, Petersborg er et strålende eksempel på at medvirkning kan bidra til god samfunnsutvikling og et mer inkluderende miljø. Foto: WAL

Medvirking er samfunnsnyttig

Medvirkning for å få innspill til fremtidige prosjekter har Ferd Eiendom altså jobbet mye med. Det Camilla Krogh imidlertid er mest stolt av er hvordan workshoper, idésprinter og digitale postkasser har gitt konkrete resultater over tid og blitt til noe som gir mennesker tilhørighet og samhold. – Nabolagshuset, Petersborg er et strålende eksempel på at medvirkning kan bidra til god samfunnsutvikling og et mer inkluderende miljø, sier Krogh. Hun mener innbyggerinvolveringen i forkant av prosjektet ga ideer og ønsker som ble konkretisert gjennom at huset ble et samlingssted der samspillet mellom barn, unge og eldre er i fokus. – Det er stor stas å kunne bidra til tilrettelegging for en inkluderende hverdag for så mange, utdyper hun. Kirkens Bymisjon drifter Nabolagshuset, Petersborg og bidro sterkt til at medvirkningen ble til konkrete funksjoner som igjen bidrar til at mennesker møtes på tvers av alder, kjønn, kulturer og meninger. – God medvirkning er god samfunnsutvikling, avslutter Krogh.

Les Ferdmagasinet her.