Gå tilbake Under utvikling

Trekanttomten (3KT)

Trekanttomten er det siste ubebygde hjørnet av Aker Brygge-området. Her bygger vi et av Oslos mest attraktive kontorbygg.

Sted
Aker Brygge
Status
Under utvikling
Gå til prosjektside
Type
Kontorbygg
Total
24 000
Ferdigstillelse
2028
Arkitekt
Haugen/Zohar og Oslo Works

Tomta omkranses av en sammensatt bystruktur bestående av både historisk og moderne bebyggelse. Tomta har aldri vært bebygget, men har historisk vært gjennomfartsåren for mennesker, til og fra det tidligere industriområde Akers Mekaniske Verksted.

Tomten eies av Ferd Eiendom og Vedal Invest, og utvikles i samarbeid gjennom selskapet Trekanttomten Utvikling.

Hensikten er å legge til rette for etablering av et attraktivt arbeidssted og et aktivt og mangfoldig bygulv i overgangen mellom Skillebekk, Vika og Aker Brygge. Intensjonen er å realisere et bygg som skiller seg ut i mengden med gjennomgående høye sosiale, kulturelle og miljømessige ambisjoner.

Fra sommeren 2022 startet vi med midlertidig aktivisering av området sammen med Flott Gjort. Midlertidigheten skal fortsette hver sommer frem til byggestart som er estimert til 2024. Gjennom midlertidig aktivitet får vi også testet ut en rekke funksjoner, kulturopplevelser og tilbud som kan benyttes i det ferdige bygget.

Prosjektet er nå i en reguleringsfase der et planforsalg planlegges å foreligge i løpet av 2023.

I nærheten

Kontaktinformasjon

Camilla Krogh

Administrerende direktør

Email