Mens utbygger venter på å få lov til å bygge, åpner de for å snakke med Nationaltheatret om midlertidig bruk.

På denne tomten, mellom det nye Nasjonalmuseet og Aker brygge, vil Ferd Eiendom og Vedal Investor bygge et 24.000 m² stort nytt kontorbygg. De tre nederste etasjene skal være publikumsrettet.

Les hele artikkelen hos Aftenposten.