Ønsker innspill: Egil-Andre Mortensen i Vedal og Jorunn Grøntveit fra Ferd Eiendom er spente på hvilke tanker og ideer Osloboerne har for den gjeve tomten i Vika. Foto: Oda Hveem.

I Vika, mellom nye Nasjonalmuseet og Aker Brygge, ligger en av de siste ubebygde tomtene sentralt i Oslo by. Med Ferd Eiendoms og Vedals høye ambisjoner for sitt felles eierskap til Trekanttomten, ønsker de å utvikle et prosjekt som skaper stolthet for både eiere og byens befolkning.