Ferd har ansatt Camilla Krogh som administrerende direktør i Ferd Eiendom, hun tiltrer stillingen i september. Ferd Eiendom har en portefølje med en samlet eiendomsverdi på omlag 12 milliarder kroner og har flere komplekse byutviklingsprosjekter under planlegging de neste årene.