Foto: Statsbygg

Ferd Eiendom har i samarbeid med Vedal kjøpt en av landets aller mest attraktive næringstomter i CBD for 1,5 mrd. Selger er Statsbygg og Oslo kommune.