BYUTVIKLING I HJEMMEMARKEDET: Med den nylig kjøpte eiendommen på Hamang, ser Ferd Eiendom frem til å bidra positivt til utviklingen av Sandvika. Fotograf: Lars-Petter Skillestad

Nylig kjøpte Ferd Eiendom en eiendom beliggende i spennende utviklingsområde i Sandvika, Bærum kommune. Omtrent samtidig solgte selskapet en næringseiendom sentralt i Sandnes kommune.