BYUTVIKLING I HJEMMEMARKEDET: Med den nylig kjøpte eiendommen på Hamang, ser Ferd Eiendom frem til å bidra positivt til utviklingen av Sandvika. Fotograf: Lars-Petter Skillestad

Nylig kjøpte Ferd Eiendom en eiendom beliggende i spennende utviklingsområde i Sandvika, Bærum kommune. Omtrent samtidig solgte selskapet en næringseiendom sentralt i Sandnes kommune.

– Dette er ledd i en aktiv porteføljestrategi og vi gleder oss til å bidra til et enda mer attraktivt bymiljø i Sandvika, sier Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom.

Skal bidra til byutvikling

Den nylig kjøpte eiendommen, Hamangskogen 10, er på cirka fire mål og er under regulering til sentrumsformål, som en del av pågående planprosess for Hamang. Eiendommen ligger i et område som grenser til Sandvika i sydøst og ligger tett på Sandvikselva og sentrum.

I umiddelbar nærhet ligger blant annet Kjørbotangen park og Hamang Næringssenter. Det er gangavstand fra eiendommen til kollektivknutepunktet Sandvika stasjon. Frem til høsten 2019 var Hamangområdet preget av mye trafikk, få grøntdrag og lite aktivitet. Nå er E16 lagt i tunnel og området har alle forutsetninger for å bidra til at Sandvika by blir et enda mer attraktivt sentrum.

Hamangskogen 10 er på cirka fire mål og er under regulering til sentrumsformål, som en del av pågående planprosess for Hamang. SPENNENDE UTVIKLINGSOMRÅDE: Eiendommen ligger i et område som grenser til Sandvika i sydøst og ligger tett på Sandvikselva og sentrum. Fotograf: Lars-Petter Skillestad

Strategi for attraktivt bymiljø

– Sandvika by har en svært spennende utvikling foran seg. Hamang ligger perfekt til, nært kollektivknutepunkt og i vårt definerte hjemmemarked. Kjøpet er et ledd i en aktiv porteføljestrategi. Vi gleder oss til å bidra til et enda mer attraktivt bymiljø i Sandvika, sier Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom.

Ferd Eiendom håper å være i gang med byggingen innen en fem års tid, men dette vil avhenge av planprosessen. Circle K stasjonen som står der i dag vil derfor være på området noen år til.

Eiendommen skal ifølge Ferd Eiendom utvikles med høye miljømessige bærekraftsambisjoner, der blant annet variert tilbud av inkluderende aktiviteter på gateplan er en viktig del av planene.

Selger næringseiendom

I 2016 kjøpte Ferd Eiendom tomten som huser en av verdens største oljeservicebedrifter, Weatherford.

– Ved å selge i Stavanger, frigis en del kapital til å satse mer i hjemmemarkedet, sier investeringsdirektør i ferd Eiendom, Geir Karlsen.

Eiendommen ligger sentralt på Forus i Stavanger og er på rundt 26 000 kvadratmeter. Rundt en femtedel er kontorarealer og resten lager- og verkstedlokaler. Markedet i Stavanger-området hadde i perioder vært krevende siden slutten av 2013, og var medvirkende til at eiendommens daværende eier inviterte Ferd inn som finansiell partner i 2016 med 90,1 prosent eierskap. Ferd Eiendom kjøpte seg senere opp til 100 prosent.

– Det var ikke risikofritt å kjøpe eiendommen den gang på grunn av lav oljepris, men også derfor anså vi det som et godt kjøp, forteller Karlsen som er tilfreds med avkastningen eiendommen har gitt over tid. Nå var tiden moden for salg.

SOLGT: Eiendommen på rundt 26 000 kvm ligger på Forus i Stavanger, som ikke lenger er innafor Ferd Eiendoms satsingsområde. Fotograf: Ferran Compte Lobera

Fokuserer på byutvikling i hjemmemarkedet

Ferd Eiendom har de siste årene spisset porteføljestrategien sin enda mer mot byutviklingprosjekter i og rundt Oslo.

Etter mange år som viktig bidragsyter til videreutviklingen av bydeler som blant annet Ensjøbyen i Oslo, gleder selskapet seg nå til å jobbe med eiendommer som Marienlyst, Hieronymus Heyerdahls gate 1 og videre Trekanttomten i Vika. Kompetente team med erfaring fra lignende prosjekter har sammen med gode samarbeidspartnere svært gode forutsetninger for å utvikle disse eiendommene og tomtene til det beste for hele Oslo.

– Ferd Eiendom har tegnet ut en tydelig og gjennomarbeidet porteføljestrategi som gir klare føringer for hva slags prosjekter selskapet skal engasjere seg i. Dette gir forutsigbarhet både overfor eiere, ansatte og samarbeidspartnere. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Camilla Krogh.

 

Befaring utenfor Lille Studio
Nyheter

Første nabomøte etter nye skisser for Marienlyst

Stort antall naboer og andre engasjerte tok turen til Lille studio for å komme med innspill på Ferd Eiendoms nye planer for Marien...

Les mer
Hieronymus eiendom
Nyheter

Et ikonisk Oslo bygg klar for nye leietakere

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tett...

Les mer