Ferd og Veidekke har inngått avtale med Sirken på vårt boligprosjekt på  Ensjø

Sirken (Sirk AS) er Norges ledende  ombruks popup butikk direkte ute på byggeplass.

Avfallsmengde er en problemstillingen som ofte går igjen i byggenæringen. Bygg og anleggsbransjen i Norge står for ca. 1/3 av alt avfall og av dette anslås ca. 20% å være rene overskuddsvarer.

Sirken har utviklet mobile butikker som nå skal plasseres på Humlehagen nært byggeplassen.

Veidekke og våre underentreprenører skal nå levere overskuddsvarer, feilbestillinger, b-varer etc. i Sirken-shopen i stedet for å avlevere dette som avfall eller gi bort til bekjente.

Etter at varen er levert i Sirken-shop tar Sirken videre arbeid med å innhente dokumentasjon og selge varen videre ut til privatmarkedet.