Befaring utenfor Lille Studio

Lille Studio

Stort antall naboer og andre engasjerte tok turen til Lille studio for å komme med innspill på Ferd Eiendoms nye planer for Marienlyst.