KOMBINASJON: Ferd Eiendom bruker en kombinasjon av digital og fysisk involvering. Forfatter: Ferd, ved Tone-Lise Vilje Fotograf: WAL

Ferd Eiendom bruker medvirkning og innbyggerinvolvering aktivt som kart og kompass i utvikling av både nabolag, kontorbygg og bydeler. Det siste året har selskapet gjennomført medvirkningsarrangementer som har gitt verdifulle innspill og bedre prosjekter og på den måten har medvirkning blitt et konkurransefortrinn.