Den 24. april ble det arrangert Nabolab for utviklingen av Rabekkgata 4–6 på Høyda i Moss.

Det ble en vellykket dag og til sammen var 160 barn, unge og voksne på besøk i en av de gamle produksjonshallene på tomten for å høre om planene, dele sine tanker og gi innspill til prosjektutviklingen.  

80 elever fra fire nærliggende skoler gjennomførte et tilrettelagt opplegg på dagtid med poster hvor elevene blant annet gav innspill til hvilke typer møteplasser de ønsker seg og midlertidig tiltak som kan settes i gang i påvente av byggingen. Det kom tydelig fram et behov og ønske for flere steder å møtes på fritiden, med ikke-organiserte aktivitetstilbud og billige/enkle serveringstilbud.  

Blant naboer og andre fra nærmiljøet som kom innom på ettermiddagen var det stor positivitet for utviklingen. Flere påpekte viktigheten av grønne uterom og forbindelser, og tilbud og møteplasser som styrker Høyda som nabolagssenter.  

Innspillene fra dagen blir et viktig grunnlag i den videre prosjektutviklingen, både for vurdering av endelige løsninger og hva som er mulig å få til midlertidig på tomten.  

Tilbakemeldingen fra de besøkende var at de satte stor pris på å bli invitert til et slikt arrangement og at prosessen åpnes opp for nærmiljøet, spesielt i et område som Høyda hvor det foregår stor utvikling.  

 

Befaring utenfor Lille Studio
Nyheter

Første nabomøte etter nye skisser for Marienlyst

Stort antall naboer og andre engasjerte tok turen til Lille studio for å komme med innspill på Ferd Eiendoms nye planer for Marien...

Les mer
Hieronymus eiendom
Nyheter

Et ikonisk Oslo bygg klar for nye leietakere

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tett...

Les mer