Med aktiviteter for naboer i alle aldre har Nabolagshuset, Petersborg på Ensjø blitt en vellykket pilot for å utvikle et levende nabolag. Ferd Eiendom og Kirkens Bymisjon fortsetter det gode samarbeidet om nabolagshuset – til glede for hele lokalbefolkningen.