På vestre Billingstad i Asker kommune har alle grunneierne gått sammen i vurdering og utredning av den mest miljøvennlige energien til de planlagte 1650 boligene som skal bygges i området. Løsningen ble en felles energisentral med geovarme som har kapasitet for alle boligene som er planlagt, og ennå litt til.  Nå er energisentralen formelt åpnet og Ferd Eiendom er godt fornøyd med samarbeidet med både kommunen og grunneiere. AF Energi og Miljø har vært entreprenør og rådgiver i gjennomføringen.