Ruster opp: Adm.dir. i Ferd Eiendom, Camilla Krogh, styrker teamet for å levere på de store investeringene som er gjort. Foto: Oda Hveem.

I fjor investerte Ferd Eiendom i byutviklingsprosjekter for mer enn åtte milliarder kroner, mot rundt 200 millioner året før. – Nå skal vi levere på de investeringene vi har gjort, sier Camilla Krogh, adm.dir. i Ferd Eiendom.