Ferd Eiendom har besluttet å være med i et plastreduksjonsprosjekt for å se på mulighetene for å redusere plast i bygg og anleggsnæringen, dette som en del av et større Futurebuilt prosjekt.

Prosjeket skal testes ut løsninger og klimaeffektive alternativer til plast i 2 pilotprosjekter – hvorav Vitaminveien 1B for Ferd Eiendom er ett av de.Bygg- og anleggsnæringen står for en tredjedel av all plast som brukes i Norge. Plastbruken har en rekke problematiske sider knyttet til både framstilling, avhending og forsøpling. Pr i dag er det en alt for liten andel av plasten som resirkuleres. Det betyr at mye av plasten går til forbrenning, eller havner på avveie og forurenser på land og i vann. Det er derfor avgjørende å skape en ny bevissthet om hvordan vi bruker plast i bygg.

For Vitaminveien 1B er det gjennomført innledende studier for plastreduksjon. Studien viser at plastbruk i bygningskroppen kan reduseres med nær 80 vektprosent, noe som tilsvarer 20 tonn eller 1,29 kg/kvadratmeter BTA.

 

Prosjektet er i reguleringsfasen og det planlegges etablering av et nytt næringsbygg med utadrettet virksomhet i plan 1, i øvrige etasjer er det forutsatt kontorvirksomhet. I kjeller vil det bli parkering for bil og sykler samt tekniske rom. Prosjektet er på ca 19.000m2 BTA.

 

Deltakere i plastreduksjonsprosjektet er Vill Energi AS, Birk & Co AS, Oslo Works AS, Siv.ing F.M. Haaland AS og Ferd Eiendom AS.

Handelens Miljøfond har bevilget 2,5 mill kr til prosjektet. Ferd har forpliktet seg til å gå inn med en egeninnsats på 0,4 mill kr i prosjektet.

Befaring utenfor Lille Studio
Nyheter

Første nabomøte etter nye skisser for Marienlyst

Stort antall naboer og andre engasjerte tok turen til Lille studio for å komme med innspill på Ferd Eiendoms nye planer for Marien...

Les mer
Hieronymus eiendom
Nyheter

Et ikonisk Oslo bygg klar for nye leietakere

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tett...

Les mer