Ferd Eiendom har besluttet å være med i et plastreduksjonsprosjekt for å se på mulighetene for å redusere plast i bygg og anleggsnæringen, dette som en del av et større Futurebuilt prosjekt.

Prosjeket skal testes ut løsninger og klimaeffektive alternativer til plast i 2 pilotprosjekter – hvorav Vitaminveien 1B for Ferd Eiendom er ett av de.Bygg- og anleggsnæringen står for en tredjedel av all plast som brukes i Norge. Plastbruken har en rekke problematiske sider knyttet til både framstilling, avhending og forsøpling. Pr i dag er det en alt for liten andel av plasten som resirkuleres. Det betyr at mye av plasten går til forbrenning, eller havner på avveie og forurenser på land og i vann. Det er derfor avgjørende å skape en ny bevissthet om hvordan vi bruker plast i bygg.

For Vitaminveien 1B er det gjennomført innledende studier for plastreduksjon. Studien viser at plastbruk i bygningskroppen kan reduseres med nær 80 vektprosent, noe som tilsvarer 20 tonn eller 1,29 kg/kvadratmeter BTA.

 

Prosjektet er i reguleringsfasen og det planlegges etablering av et nytt næringsbygg med utadrettet virksomhet i plan 1, i øvrige etasjer er det forutsatt kontorvirksomhet. I kjeller vil det bli parkering for bil og sykler samt tekniske rom. Prosjektet er på ca 19.000m2 BTA.

 

Deltakere i plastreduksjonsprosjektet er Vill Energi AS, Birk & Co AS, Oslo Works AS, Siv.ing F.M. Haaland AS og Ferd Eiendom AS.

Handelens Miljøfond har bevilget 2,5 mill kr til prosjektet. Ferd har forpliktet seg til å gå inn med en egeninnsats på 0,4 mill kr i prosjektet.